سلفی سرمربی “پرسپولیس” با هوادار معلول + عکس

سلفی سرمربی “پرسپولیس” با هوادار معلول + عکستمرین امروز پرسپولیس یک مهمان ویژه داشت که روحیه خاصی به اعضای تیم بخشیده بود. سلفی سرمربی “پرسپولیس” با هوادار معلول + عکس تمرین امروز پرسپولیس یک مهمان ویژه داشت که روحیه خاصی… Continue Reading