معوقات فرهنگیان طی ماه جاری پرداخت می‌شود/ اگر انتقادات وارده به “فریدون” تهمت باشد، شکایت می‌کنیم

معوقات فرهنگیان طی ماه جاری پرداخت می‌شود/ اگر انتقادات وارده به “فریدون” تهمت باشد، شکایت می‌کنیمسخنگوی دولت گفت: اگر انتقادات وارده به “حسین فریدون” تهمت باشد، بلافاصله به آن پاسخ می‌دهیم. معوقات فرهنگیان طی ماه جاری پرداخت می‌شود/ اگر انتقادات… Continue Reading